Disclaimer

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei streeft er naar dat de informatie in het de Digitale Leeromgeving actueel en correct is. Toch is het mogelijk dat het de Digitale Leeromgeving onjuistheden, verouderde informatie of typefouten bevat. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie in het de Digitale Leeromgeving. Alle informatie in het de Digitale Leeromgeving wordt aangeboden ‘zoals het is’ en ‘zoals het beschikbaar is’ zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, met inbegrip van maar niet beperkt tot, stilzwijgende garanties over verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of het niet aantasten van het intellectuele eigendom van derden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe, incidentele of indirecte schade, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of bezoek van, of het tijdelijk onbereikbaar zijn van onze website(s) of delen daarvan. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen en/of wijzigingen, zowel in het de Digitale Leeromgeving als in deze disclaimer, aan te brengen. De aangeboden informatie is copyright van het Nationaal Comité 4 en 5 mei tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.